Frisbee

21. prosince 2008 v 21:18


Vznik frisbee je úzce spjat s koláči. Prvními házecími talíři byly totiž kulaté plechy, na kterých se koláče pekly. Brzy poté bylo vyrobeno první plastové frisbee.
Otcem Dog Frisbee je Američan Alex Stein, který si 4.července 1971 pořídil whippeta a pojmenoval ho podle jeho popelavé barvy Ashley (ash - popel). Jako zkušený hráč frisbee si brzy všimnul, že i on je talířem okouzlen a skáče pro něj až do výšky devět stop.
Rozhodujicí byl ale 5. srpen 1974, kdy se v Los Angeles hrálo baseballové utkání mezi Dodgers a Reds. Během přestávky vtrhnul Alex s Ashleym na hřiště a před zaplněnými ochozy začali hrát frisbee. Ashley uchvátil tisíce diváků svojí rychlostí a výskoky, při kterých chytal talíř. Středopolař Jimmy Wynn z domácího týmu se dokonce nechal slyšet, že ten pes by byl leší než on. Zpočátku ochranka stadionu nezakročila, teprve když Alex po osmi minutách šou ukončil a zamířil k východu, byl zatčen. Ashley ho nemohl následovat a v chumlu lidí se ztratil. Následující 3 dny bloudil po okolí, než si ho na Long Beach všimla jedna rodina, která se ho ujala. Získat Ashleyho zpět se Alexovi podařilo díky oznámení v televizi a rozhlase a šťastný pes skákal na uvítanou do výšky šesti stop. Smutná zůstala jen rodina, která Ashleyho našla a jejich pudl, který si již na nového kamaráda zvykl...
Alex s Ashleym se stali doslova přes noc slavní. Byli hosty mnoha televizních šou, objevili se na titulních stranách časopisů a Ashley dokonce hrál hlavní roli v dokumentu, který získal nominaci na Oscara... Kromě toho vyhrál třikrát mistrovství světa v Dog Frisbee a jméno po něm nese nejprestižnější podnik tohoto sportu - The Ahsley Whippet Invitational.
Ashley zemřel ve věku 14 let majiteli v náruči. Frisbee hrál až do svých třinácti. O jeho umrtí informovala téměř všechna média v USA.


Jak ho naučit
Pro některé psy není problém rychle pochopit, že mají talíř chytit, jiným se to musí postupně vysvětlit. Je dobré ze začátku používat i pamlsky.
Začněte tím, že budete talíř tahat v ruce před psem (u malého psa nízko u země) a povzbuzovat ho k tomu, aby se do něj zkusil zakousnout. Za každou takovou snahu nebo i úspěšný pokus ho mohutně pochvalte. U některých psů (zejména bíglů ) se to neobejde bez odměny ve formě pamlsku. Je vhodné zvolit si jedno slovo jako povel, na který by měl pes talíř chytit ("Chyť!", "Catch!", "Talíř!" apod.). V této fázi zůstaňte, dokud se pes nebude na váš povel vehementně snažit do talíře zakousnout. Potom můžete začít zvedat talíř výš a povzbuzovat psa k tomu, aby vyskočil a chytil ho ve vzduchu. Talíř však stále držte, neodhazujte ho! Můžete se o něj se psem i přetahovat, pokud mu to udělá radost.
Jakmile pes radostně vyskakuje, i když zdvihnete ruku s talířem do výše ramen, můžete začít nacvičovat chytání hozeného talíře. S látkovým talířem nebo s talířem z měkkého plastu se dá cvičit tak, že ho házíte proti psovi, ale tuto metodu nedoporučuju. Pes se potom staví k vám a k talíři zásadně čelem a těžko se přeorientovává na chytání na větší vzdálenost.
Pokud jste praváci, postavte se tak, abyste měli psa u své levé nohy. Levou rukou psa přidržte, pravou držte talíř cca půl metru od psovy tlamy. Povzbuďte psa, aby se pokusil talíř chytit, a jakmile vyrazí, lehkým pohybem zápěstím hoďte talíř o cca 10- 20 cm dál. Když pes talíř zachytí ještě ve vzduchu, je to velký úspěch a hodně ho za to pochvalte. Postupujte velmi zvolna, jen pomalu prodlužujte vzdálenost, na kterou talíř házíte. Dbejte, aby pes chytil talíř pokud možno vždy ve vzduchu (nezapomínejte na včasný povel pro chycení) a přinesl vám ho zpět. Vždy ho za to hodně pochvalte (případně odměňte pamlskem). Jestliže pes sebere talíř ze země a přinese vám ho, je to sice záslužné, ale není to ta správná cesta, takže pochvalu minimalizujte.
Až se dopracujete k házení talíře na několikametrovou vzdálenost, zjistíte, že hodit talíř tak, aby letěl ve správné výšce a náležitě daleko, není vůbec jednoduché. I psovod tedy musí někdy cvičit , a určitě byste neměli tuto přípravu podceňovat! Najít správnou techniku hodu vyžaduje často i desítky pokusů. Postupně byste měli být schopni hodit talíř do vzdálenosti 20-30 metrů tak, aby letěl plynulým a klidným letem a váš pes ho dokázal chytit ještě ve vzduchu. Znamená to ovšem nechat psa vybíhat kupředu už v okamžiku, kdy se k hodu chystáte, zejména pokud je pes malý (větší psi bývají rychlejší).
Asi není třeba zdůrazňovat, že pro nácvik je vhodné vybrat takové počasí, kdy nefouká příliš silný vítr, jinak je pro psa velmi obtížné (někdy zcela nemožné) talíř chytit.
Pokud váš pes zvládne tento způsob chytání a vy máte dostatek fantazie a trpělivosti, můžete zkusit některé freestylové prvky, třeba chycení talíře s odrazem psa do vzduchu od vašeho stehna, od vašich zad apod. Uvědomte si však, že psí drápy vám mohou způsobit nepříjemná zranění, pokud si nebudete chránit kůži (freestyloví specialisté proto používají neoprenové obleky nebo alespoň návleky). Také nezapomeňte, že freestylové skoky jsou opravdu velkou zátěží na pohybový aparát psa, neboť pes leckdy dopadá na zem ze značné výšky.

US Disc Dog Judging Criteria for Freestyle - Pravidla pro freestyle (USDDN)

 1. Tento dokument určuje pravidla "US Disc Dog Judging Criteria for Freestyle" (pravidla USDDN pro freestyle) a vznikl konzultačním procesem Řídícího výboru USDDN.
 2. Změny tohoto dokumentu mohou být povoleny pouze většinovým schválením Řídícího výboru USDDN. Tento Řídící výbor počítá s občasnými úpravami pravidel tak, aby co nejlépe odrážely ušlechtilé názory disc dog komunity.
 3. Tato pravidla jsou volně k užití na jakékoliv disc dog akci, pokud organizátor dodrží tyto podmínky
  1. Nenazývat tato pravidla jinak než "US Disc Dog Judging Criteria for Freestyle".
  2. Nesnažit se jakýmkoliv způsobem si tato pravidla osvojit.
  3. Výslovně netvrdit a ani nenaznačovat, že je soutěž zaštítěna, podporována nebo jakýmkoliv způsobem spojena s USDDN, pokud Řídící výbor USDDN vysloveně neudělil k tomuto povolení.
 4. Hrací plocha musí být obdélník o minimální šířce 40 yardů (36,6 metru) a minimální délce 70 yardů (64 metrů).
 5. Diváci nesmí vstoupit na plochu hřiště.
 6. Na ploše smí být v daný moment pouze jeden tým (pes + majitel).
 7. Na soutěžích USDDN je dovoleno požívat následující disky: Wham-O Fastback Frisbee disc (Premium Weight, Flex a Super Flex), Hyperflite K10 (Competition Standard, FrostBite a SoftFlite) nebo HERO (model 235). V průběhu vystoupení smí tým používat maximálně 10 disků, a to pouze stejného druhu. Za každý disk navíc bude týmu odebrán jeden bod. Psi s kohoutkovou výškou nižší než 15 palců (38 cm) mohou používat jakýkoliv druh bezpečného disku.
 8. Vystoupení trvá maximálně 2 minuty. Čas se začíná počítat od doby vyhození prvního disku. Hod který je proveden před uplynutím daného času se soutěžícímu započítává do celkového ohodnocení i v případě, že jej pes chytí až po jeho uplynutí.
 9. Pokud se pes během soutěže vyvenčí na i mimo hrací plochu, pokus týmu je ihned zastaven bez možnosti pokračování. Majitel je povinen neprodleně po psovi uklidit. Tým není za tento přestupek diskvalifikován, nicméně kromě ztraceného času mu je navíc odečteno 5 bodů ze 40 možných bodů. Výsledný bodový zisk však nemůže být záporný.
 10. Pokud probíhající pokus naruší cokoliv bez zapříčinění právě soutěžícího týmu, čas je co nejdříve pozastaven na znamením jakéhokoliv rozhodčího v poli. Po vyřešení problému soutěžící tým může pokračovat. Čas se začne počítat od doby, kdy byl zastaven a pes může začít kdekoliv na ploše. Týmu může být dodatečně udělena možnost volby začít svůj pokus zcela znovu, ovšem pouze se souhlasem většiny rozhodčích, aby se vyloučila možnost, že soutěž byla úmyslně někým přerušena, aby soutěžící tým měl možnost "nového pokusu". Pokud k přerušení došlo z počátku dané doby, může tým začít se svým novým pokusem ihned, pokud k přerušení došlo ke konci, může si tým zvolit, že bude přeřazen na konec startovního pole a svůj pokus provede, až si pes odpočine. Čas může být přerušen kvůli jakémukoliv rozptylování či vyrušování, které může přímo nebo nepřímo vést ke zranění psa nebo omezovat tým ve fair-play soutěžení.
 11. Porota rozhodčích se skládá ze 4 lidí, z nichž každý posuzuje jednu z hodnotících kategorií: Pes, Hráč, Tým a Úspěšnost . Každý rozhodčí určí bodovou známku s přesností na setiny s maximální hodnotou 10, takže maximum získaných bodů pro jeden tým za jedno vystoupení je 40 bodů. Bodoví rozhodčí mají absolutní právo v přidělení bodů a proti jejich rozhodnutí se nelze odvolat.
 12. Rozhodčí kategorie Pes uděluje maximálně 2,5 bodu za každý ze 4 prvků. Celkové skóre bude součtem ohodnocení těchto čtyř prvků.
 13. Rozhodčí kategorie Hráč uděluje maximálně 2,5 bodu za každý ze 4 prvků. Celkové skóre bude součtem ohodnocení těchto čtyř prvků.
 14. Rozhodčí kategorie Tým uděluje maximálně 2,5 bodu za každý ze 7 prvků. Celkové skóre bude součtem ohodnocení čtyř nejlépe ohodnocených prvků .
 15. Rozhodčí kategorie Úspěšnost vypočítá bodový zisk z poměru chycených a hozených hodů ( Catch-Throw ratio), který vynásobí 10. Aby hod (a možný chyt) mohl být počítán, disk musí být vyhozen dřív, než se jej pokusí pes chytit. Z tohoto důvodu nejsou disky, které chytne pes přímo z ruky (take) a disky úmyslně kutálené po zemi (roller) počítány jako hody a nejsou do tohoto poměru započítávány. Všechna ostatní vypuštění disku jsou však brána jako hod s možným chycením a jsou zahrnuty do výsledného výpočtu bodů.
 16. Pravidlo bezpečnosti psa - z důvodu podpory bezpečného vedení psa při disc dog, USDDN zavedla pravidlo bezpečnosti psa, které umožňuje stržení bodů v případě ohrožení zdraví psa při soutěži podle následujících pravidel:
  1. Zkroucení - pes se při skoku, chytání nebo dopadu nepřirozeně zkroutí tak, že hrozí nebezpečí zranění (1/2 bodu nebo 1 bod za nehodu)
  2. Podlomení - Při dopadu se země nejprve dotknou nohy a poté i jiná část těla (hlava, tělo…). (2 nebo 3 body za nehodu)
  3. Pád - Pes při dopadu ze skoku dopadne dřív na jinou část těla (hlava, tělo, záda…) než na nohy.(kromě doteku země čumákem při chytání nízkých hodů v běhu) (3 nebo 4 body za nehodu)
  (penalizaci minimální sazbou musí odsouhlasit dva ze 4 rozhodčích, penalizaci maximální sazbou musí odsouhlasit 3 ze 4 rozhodčích)
  Během nebo po skončení každé soutěže hlavní rozhodčí upozorní všechny soutěžící, kteří obdrželi trestné body za výše uvedené nehody, aby měli možnost si chyby ve své sestavě opravit.
  Týmy, které obdrží šest nebo více trestných bodů během jednodenní soutěže, jsou diskvalifikovány.
 17. následující tabulka ukazuje maximum možných bodů, které lze získat podle "US Disc Dog Judging Criteria for Freestyle" ( pravidel USDDN pro freestyle):
  Pes

  1. Prey Drive / motivaceBěhem sestavy musí mít pes vykazovat soustavné zaujetí a koncentraci.2,50
  2. Retrieval / aportSchopnost psa sledovat a chytat disky a zároveň předvést rozmanitost způsobů aportování (pouštění na dálku, přinesení k nohám, podání do ruky).2,50
  3. Athleticism / fyzická dovednost (atletika)Kontrola nad svým tělem a plynulost, s jakou se pes odráží a dopadá, běhá, stojí, skáče flipy či vaulty.2,50
  4. Grip / chyceníPřed, v průběhu i po okamžiku chycení disku musí pes vykazovat důsledné a odpovídající zaujetí.2,50

  součet bodů za hodnocení Psa =
  10,00
  Hráč

  5. Field Presentation / využití plochySestava by měla předvést plánované hody různých délek a směrů tak, aby hráč využíval celou plochu hřiště.2,50
  6. Release Diversity / rozmanitost hodůHázející musí předvést co největší rozmanitost způsobu držení a hození disků (minimálně tři různé hody).2,50
  7. Disc Management / organizace diskůHázení a sbírání disků musí být vhodně zasazeno do sestavy tak, aby nedocházelo k pauzám.2,50
  8. Rhythmic Team / propojeníPřechody mezi jednotlivými triky musí být plynulé.2,50

  součet bodů za hodnocení Hráče =
  10,00
  Tým

  9. Two Different Overs / dva různé přeskokyDva různé prvky, kdy pes přeskočí přes tělo hráče.2,50
  10. Two Different Vaults / dva různé vaultyDva různé prvky, kdy pes použije k odrazu tělo hráče.2,50
  11. Multiple Segment / složený prvekJeden složený prvek, který se stává minimálně ze tří rychle po sobě jdoucích prvků.2,50
  12. Dog Catch / chycení psaJedno chycení psa, který je ve výskoku za letícím diskem.2,50
  13. Team Movement / společný pohybSladěný pohyb týmu - např. společná otočka, slalom mezi nohama, atd…2,50
  14. Passing Segments / MíjeníNavazující hody, mezi kterými pes těsně míjí hráče. Minimálně dvakrát v přímé linii.2,50
  15. Zig-Zag Segments / cik-cakTři navazující hody, při kterých pes chytá cik-cak před, vedle nebo za hráčem.2,50

  součet bodů za hodnocení Týmu =
  10,00
  Úspěšnost

  Execution Score / Skóre úspěšnosti
  Počet chycených/počet hozených disků x 10 =
  10,00

  CELKOVÉ SKÓRE =
  40,00
Originál pravidel najdete ZDE.
Překlad © 2006 Jakub Štýbr
8.11.2008 08:53 | Dog frisbee

US Disc Dog Judging Criteria for Toss and Fetch - Pravidla pro minidistance (USDDN)

(Toss and Fetch - Hoď a přines)
 1. Tento dokument určuje pravidla US Disc Dog Judging Criteria for Toss and Fetch (pravidla USDDN pro minidistance) a vznikl konzultačním procesem Řídícího výboru USDDN.
 2. Změny tohoto dokumentu mohou být povoleny pouze většinovým schválením Řídícího výboru USDDN. Tento Řídící výbor počítá s občasnými úpravami pravidel tak, aby co nejlépe odrážely ušlechtilé názory disc dog komunity.
 3. Tato pravidla jsou volně k užití na jakékoliv disc dog akci, poud organizátor dodrží tyto podmínky
  1. Nenazývat tato pravidla jinak než "US Disc Dog Judging Criteria for Toss and Fetch ".
  2. Nesnažit se jakýmkoliv způsobem si tato pravidla osvojit.
  3. Výslovně netvrdit a ani nenaznačovat, že je soutěž zaštítěna, podporována nebo jakýmkoliv způsobem spojena s USDDN, pokud Řídící výbor USDDN vysloveně neudělil k tomuto povolení.
 4. Hrací plocha musí být obdélník o minimální šířce 40 yardů (36,6 metru) a minimální délce 70 yardů (64 metrů).
 5. Tým si může vybrat, z jaké strany bude házet.
 6. Diváci nesmí vstoupit na plochu hřiště.
 7. Na ploše smí být v daný moment pouze jeden tým (pes + majitel).
 8. Každý tým smí používat pouze jeden disk.
 9. Na soutěžích USDDN je dovoleno požívat následující disky:
 10. Wham-O Fastback Frisbee disc (Premium Weight, Flex a Super Flex), Hyperflite K10 (Competition Standard, FrostBite a SoftFlite) nebo HERO (model 235)Nicméně psi s kohoutkovou výškou nižší než 15 palců (38 cm) mohou používat jakýkoliv druh bezpečného disku.
 11. Vystoupení jednoho týmu trvá 90 sekund.
 12. Před tím, než se začne odpočítávat čas, musí pes i jeho majitel být za startovní čárou.
 13. Po pokynu čárového rozhodčího se čas začne odpočítávat s překročením psa přes startovní čáru.
 14. Platné jsou pouze hody chycené psem před tím, než se disk dotkne země.
 15. Aby byl hod ohodnocen, musí pes v době chycení disku být alespoň jednou tlapou ve vyznačeném hřišti.
 16. Pes, který je v době chycení disku ve výskoku (ani jedna tlapa se nedotýká země) získává bonus 0,5 bodu.
 17. Bodové ohodnocení podle délky hodu je následující:
  Délka v Yardech
  Chycení na zemi (body)
  Chycení ve výskoku (body)
  Více než 10 (9,1 m)11,5
  Více než 20 (18,3 m)22,5
  Více než 30 (27,4 m)33,5
  Více než 40 (36,6 m)44,5

 18. V dané době 90-ti sekund může tým provést hodů kolik chce, ale pouze pět nejlepších se počítá do konečného součtu. Po pěti úspěšných hodech se může házející snažit o vylepšení skóre dalšími hody.
 19. Každý hod musí být uskutečněn před startovní čárou. Pokud kdykoliv během provádění hodu, před vypuštěním disku z ruky, házející překročí či se dotkne startovní čáry, bude tento hod označen čárovým rozhodčím jako neplatný a tým neobdrží za tento pokus žádný bod.
 20. Rozhodující pro započítaní hodu je moment vyhození disku. Pokud disk opustí ruku házejícího před vypršením časového limitu a psem je chycen až po jeho uplynutí, pokus je platný.
 21. Přestože se v soutěži smí používat pouze jeden disk, u psů s předpokladem poškození disku během soutěže, si majitel může přinést disk náhradní. Kdykoliv v průběhu soutěže, když majitel usoudí, že disk je poškozen tak, že by mohl psa poranit, nebo že disk špatně letí, může disk vyměnit. Výměna probíhá tak, že majitel musí nejprve předat aktuální disk čárovému rozhodčímu a teprve poté smí vzít disk nový. Majitel má absolutní svobodu, kdy výměnu provede.
 22. Pokud se pes během soutěže vyvenčí na i mimo hrací plochu, pokus týmu je ihned zastaven bez možnosti pokračování. Majitel je povinen neprodleně po psovi uklidit. Tým není za tento přestupek diskvalifikován, nicméně kromě ztraceného času mu jsou navíc odečteny body v hodnotě počtu vykonaných hodů. Výsledný bodový zisk však nemůže být záporný.
 23. Pokud probíhající pokus naruší cokoliv bez zapříčinění právě soutěžícího týmu, čas je co nejdříve pozastaven na znamením jakéhokoliv rozhodčího v poli. Po vyřešení problému soutěžící tým může pokračovat. Čas se začne počítat od doby, kdy byl zastaven a pes může začít kdekoliv na ploše. Týmu může být dodatečně udělena možnost volby začít svůj pokus zcela znovu, ovšem pouze se souhlasem většiny rozhodčích, aby se vyloučila možnost, že soutěž byla úmyslně někým přerušena, aby soutěžící tým měl možnost "nového pokusu". Pokud k přerušení došlo z počátku dané doby, může tým začít se svým novým pokusem ihned, pokud k přerušení došlo ke konci, může si tým zvolit, že bude přeřazen na konec startovního pole a svůj pokus provede, až si pes odpočine. Čas může být přerušen kvůli jakémukoliv rozptylování či vyrušování, které může přímo nebo nepřímo vést ke zranění psa nebo omezovat tým ve fair-play soutěžení.
 24. Jeden nebo více bodových rozhodčích ohodnotí každý hod a sečte celkový počet bodů každého týmu. Bodoví rozhodčí mají absolutní právo v přidělení bodů a proti jejich rozhodnutí se nelze odvolat.
Originál pravidel najdete ZDE.
Překlad © 2006 Jakub Štýbr


TimeTrial - Časovka

Vhodná plocha pro pořádání TimeTrialu je rovné travnaté hřiště o rozměrech 40x60 yardů (36,5x55 metrů) bez jakýchkoliv překážek.
Podstatou soutěže je dokončit dva úspěšné dvacetiyardové (18,3 m) hody v co nejkratší době. Úspěšný hod je takový, který je psem chycen za hranicí 20 yardů. Na každý úspěšný hod má tým pouze jednu minutu. Tým musí předvést dva úspěšné hody, aby mohl být klasifikován. Čas se zastaví v momentě, kdy pes s diskem překročí startovací/cílovou hranici po dokončení dvou úspěšných hodů. V případě, že pes upustí disk před startovací/cílovou hranicí, může přinést disk házející, čas se v takovém případě zastaví po překročení startovací/cílové hranice házejícím. Vítězí tým, který předvedl dva úspěšné hody v nejkratším čase. Pokud je něčí pokus narušen, např. volně pobíhajícím psem, tým může svůj pokus zopakovat. V případě vyvenčení se psa během soutěže se čas nezastavuje, ani není možná oprava.

TimeTrial Tie-Breaker (rozstřel)

V případě, že jsou na prvním, druhém nebo třetím místě týmy se shodnými časy, rozhodne o umístění "rozstřel" v podobě dalšího kola TimeTrialu, dokud jeden z týmů nedosáhne lepšího času. Rozhodčí povolí psům odpočinek dle potřeby…
Originál pravidel najdete ZDE.
Překlad © 2006 Jakub Štýbr
The QUADRUPED®

Napsal Kuba
STANDARDNÍHO SETU soutěže The QUADRUPED® se účastní 4 týmy a skládá se ze tří vyřazovacích kol. Každý tým má svoji barvu disku, kterým hází a stejně zbarveným diskem se i v poli označí délka jejich hodu. (Na následujících obrázcích ze hází zleva doprava.
Každý tým hodí postupně své tři hody a nejdelší označí. Na konci prvního kola tým s nejkratší vzdáleností vypadne.
Do druhého kola nastoupí už jen tři týmy, které postupně hodí své pokusy a opět tým s nejkratší vzdáleností vypadne.
Finální kolo už absolvují jen dva týmy, které se ve svých hodech střídají. Vítěz Finálního kola je vítěz celého setu.

Pravidla:

Vyjasnění pojmů:
Fatsback - disk, kterým se hází - podle oficiálních pravidel je to Frisbee® Disc od firmy Wham-o
Kolo - skládá se ze tří hodů pro každý tým
Set - skládá se ze tří kol
Finále - Poslední set, v němž se utkají 4 vítězové jednotlivých setů. Tyto týmy se utkají o první, druhé třetí a čtvrté místo v celé soutěži.
Hod/chyt - úspěšný hod následovaný úspěšným chycením disku
Strike out - tři chybné hody/chyty v jednom kole
Kvalifikační hod/chyt - nejdelší hod/chyt v daném kole. Který zajistil týmu postup.
Postupující tým - tým, který postupuje do dalšího kola
Volný start - pes může překročit startovní čáru před tím, než je disk hozen, ovšem musí pokračovat v pohybu vpřed, dokud není disk hozen.
Vyloučení - vyloučený tým je takový, který nepostoupí do dalšího kola či nevyhraje finální kolo.
 1. Soutěžící nesou zodpovědnost za zdravotní stav, způsobilost k soutěži a bezpečí své i svého psa. Účast je na vlastní nebezpečí.
 2. V soutěži se smí požívat pouze oficiální Frisbee® Disc (Fastback), které každý tým obdrží před začátkem soutěže.
 3. Každý soutěžící se smí zúčastnit pouze s jedním psem. Dva různí soutěžící si smí půjčovat jednoho psa.
 4. Startovací pořadí určí jeden hod bez psa pro všechny zúčastněné. Týmy s nejdelšími hody startují ve svých setech poslední. Týmy s nejkratšími hody, první.
 5. Všechny týmy, pokud zrovna nesoutěží, musí mít své psy na vodítcích. Vběhnutí psa, který právě nesoutěží, na plochu, může vést k diskvalifikaci týmu.
 6. Na soutěžní plochu smí jen pořadatel a soutěžící tým.
 7. Po vyvolání se tým neprodleně připraví ke svému pokusu
 8. Každý tým má možnost jednoho zkušebního hodu. Pouze před prvním kolem prvního setu.
 9. Pokud se házející dotkne nebo přešlápne startovní čáru, hod je neplatný. Po vyhození disku může házející již přes čáru.
 10. V každém kole má tým tři hody. Počítá se nejdelší chycený pokus (kvalifikační hod/chyt). Z prvního kola postupují pouze tři postupující týmy, které se utkají v kole druhém. Z druhého kola vzejdou stejným způsobem dva finalisté, kteří se utkají ve třetím - finálním kole setu. Tým s nejdelším hodem v celém setu s může zvolit pořadí, v jakém bude ve třetím kole házet.
 11. V mimořádné situaci může rozhodčí nařídit pro tým nový hod.
 12. Pes může překročit startovní čáru před tím, než je disk hozen (Volný start), ovšem musí pokračovat v pohybu vpřed, dokud není disk hozen. Pokud pes zastaví nebo se začne pohybovat zpět předtím než je disk vyhozen, hod je neplatný.
 13. Disk je platný dokud nedopadne na zem. Pro určení vzdálenosti úspěšného hodu/chytu se počítá přední strana disku v momentě kdy se pes dotkne země. Pokud disk pouze škrtne o zem a teprve potom je psem chycen, počítá se vzdálenost stejně jak při čistém chycení. Takovýto pokus však není započítán do tabulky rekordů The QUADRUPED®.
 14. V případě shodné vzdálenosti pro určení postupujícího, vítěze setu nebo celkového vítěze rozhodne rozstřel těchto týmů. Pořadí házejících určí los mincí. Každý tým má k dispozici jeden hod, který určí vítěze. V případě, že ani jeden tým nemá platný hod/chyt, rozstřel pokračuje až do určení vítěze.
 15. Jakékoliv bouřlivé výlevy, nesportovní a nevhodné chování či slovní připomínky k rozhodčím mohou vést k diskvalifikaci. The QUADRUPED® nebude hostit žádný tým bez důstojnosti a respektu. To stejné předpokládáme i obráceně
 16. Majitelé jsou povinni odklidit případné pozůstatky psího venčení.
 17. Až do začátku soutěže si organizátor vyhrazuje právo na změnu pravidel, se kterou účastníky seznámí.
Copyright © 1999, 2003 Jeff Hoot
Překlad © 2006 Jakub Štýbr

originální znění pravidel ZDE...


Dog Dartbee®

Dog Dartbee® je hra, ve které se snoubí dogfrisbee a šipky...
Tzv. DogDartboard (terč) se skládá ze soustředných kružnic vyznačených na zemi, připomínající klasický terč. Průměry kružnic jsou následující:
 1. (vnější) kružnice - poloměr 6,5 metru
 2. kružnice - poloměr 4,5 metru
 3. kružnice - poloměr 2,5 metru
 4. střed - poloměr 50 cm
Bodové ohodnocení jednotlivých zón je následující:
 • Disk chycený mezi 1. a 2. kružnicí (zóna 4) - 10bodů.
 • Disk chycený mezi 2. a 3. kružnicí (zóna 3) - 30bodů.
 • Disk chycený mezi 3. kružnicí a středem (zóna 2) - 50bodů.
 • Disk chycený ve středu (zóna 1) - 100bodů
Hází se ze vzdálenosti 18,25m od středu kružnic. Hodnotí se přední dvě nohy psa v místě doteku země nasledujícím po chycení disku. Pokud je každá noha v jiné zóně, platí ta s nižším bodovým ohodnocením. Výjimku tvoří dosažení středu, kde stačí dotek pouze jedné nohy.
Image foto:Arie Konigs
Soutěží se ve skupinách vyřazovacím způsobem. Každé kolo se skládá ze tří sérií po třech hodech. V případě shodného skóre mají dotčené týmy rozstřel jedním hodem, dokud některý z nich nezíská vyšší skóre.
Disky: K soutěži je možné použít pouze klasické fatsbacky - Wham-O Fastback Frisbee disc (Premium Weight, Flex a Super Flex), Hyperflite K10 (Competition Standard, FrostBite a SoftFlite) nebo HERO (model 235). Nicméně psi s kohoutkovou výškou nižší než 15 palců (38 cm) mohou používat jakýkoliv druh bezpečného disku.
Hru Dog Dartbee® vymyslel Arie Konings z Holandska (http://www.dog-dartbee.tk/)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.